Zatupitelstvo obce

Starosta
Ing. Milan Bílek

Místostarosta
František Brada

Členové
Ing. Zdeněk Dvořák (předseda finančního výboru)
Jaroslava Kubešová (předsedkyně kulturního výboru)
Jiří Řezáč (předseda kontrolního výboru)
Antonín Kubeš
Petr Vorel