Vítejte na stránkách obce Leskovice

Obec Leskovice

Leskovice jsou malá obec leží na významné dopravní spojnici mezi městy Pelhřimov a Tábor asi 10 km od Pacova. (mapa). Obec se nachází v nadmořské výšce 615 metrů.

Znak obce Leskovice

První písemná zmínka o existenci Leskovic se nachází v berních registrech z roku 1379, je však velmi pravděpodobné, že osada vznikla mnohem dříve. K nejstarším stavbám v Leskovicích patří kaplička, která byla vystavěna na konci 18. století. Z jisté anonymity obec tragicky vytrhla až 2. světová válka a události z jejího konce.

Dnešní Leskovice stojí na jiných místech než kdysi, ale domy jsou architektonicky stejnorodé. Leskovice jsou dnes obcí s necelou stovkou obyvatel. Centrem dění je víceúčelová budova, v níž sídlí obecní úřad, knihovna a pobočka české pošty. K úspěchům posledních let patří vybudování čističky odpadních vod a kanalizační sítě. Co se týče dopravy mají Leskovice výhodu oproti ostatním. V obci je vlaková i autobusová zastávka. Možnost vlakového spojení je výrazným sbližovacím prostředkem s okolním světem.