Zastupitelstvo obce

Starosta
František Brada

Místostarosta
Ing. Milan Bílek

Členové
Ing. Zdeněk Dvořák (předseda finančního výboru)
Jaroslava Kubešová (předsedkyně kontrolního výboru)
František Brada ml. (předseda kulturního výboru)
Antonín Kubeš